I.
1841-1910

Palesztinába tartó skót misszionáriusok hazatérni kényszerülnek, miután egyikük leesik egy tevéről. Hazaúton Budapestre vetődnek, ahol egy betegség marasztalja őket. A protestáns Mária Dorottya főhercegnő egy missziói állomás felállítására buzdítja őket a városban.

II.
1910-1945

A Misszió megerősödik, olyannyira, hogy a Vörösmarty utcában iskolát alapít, ahol zsidó és keresztény lányok élnek együtt. Az intézmény a vallási toleranciáról és az oktatás magas színvonala mellett az Ausschwitzban meggyilkolt skót nevelőnőről, Jane Hainingről híresül el.

III.
1946-1989

A kommunizmus ideje alatt nem szolgálhatnak skótok Magyarországon. A hidegháború időszakában a skót ösztöndíjprogramban korábban részt vevő magyar lelkipásztorok gondoskodnak a folytonosságról, magyar és időnként angol nyelvű istentiszteletet is tartanak.

IV.
Napjaink

A rendszerváltás után hosszú évtizedek óta először ismét skót lelkész áll szolgálatba. A Skót Misszió felveszi a Szent Kolumbán nevet és az MRE nemzetközi gyülekezeteként diplomaták, Magyarországon dolgozó külföldiek, diákok és menekültek lelki otthonaként szolgál.

1841-1910

1841

1841

Palesztinába tartó skót misszionáriusok visszafordulnak, miután egyikük leesik az őt szállító tevéről. Útban Nagy-Britannia felé az Osztrák Birodalmon utaznak keresztül, ahol egy betegség miatt kénytelenek hosszabb időt eltölteni, így lehetőségük nyílik megismerkedni a protestáns vallású Mária Dorottya főhercegnővel. Miután segíti őket a felépülésben, a főhercegnő egy olyan missziói állomás létrehozását szorgalmazza Budapesten, ahol a skót misszionáriusok támogathatják a magyar protestánsokat, valamint kapcsolatot építhetnek ki a zsidó közösséggel. A főhercegnő meghívása nyomán új delegációt küldenek Budapestre, akik megérkezésükkor a Lánchíd építésén dolgozó skót és angol munkásokkal is találkoznak.

1841

Habár Mária Dorottya főhercegnő – aki a többségében katolikus arisztokráciával szemben a lutheránus irányzat követője – szabadon gyakorolhatja vallását, minden lépését árgus szemekkel figyelik, és általános megvetés övezi. Mivel pietistább közösségre vágyik, és már ismeri a skót evangéliumi irodalmat, ígéretet tesz, hogy befolyását felhasználva megvédi a Skót Missziót.

1841

1841-1842

1841-1842

Első misszionáriusként Budapesten John “Rabbi” Duncan tiszteletest nevezi ki az edinburgh-i Zsidó Bizottság. John Duncan felismeri az angol és skót hídépítők, illetve családjaik lelki szükségleteit, és gyülekezeti közösséget teremt számukra. Erre lehetőséget ad az, hogy hivatalosan segédlelkészként szolgál a Pesti Református Egyházközség lelkipásztora mellett. Duncan rabbi kapcsolatot alakít ki a zsidó közösséggel és annak meghatározó tagjaival. Személyes tanúságtételei mellett, keresztény irodalmat terjeszt a magyarok között a Brit és Külföldi Bibliatársaság segítségével.

1842

John Duncan barátságot köt Israel Saphirral, egy gazdag kereskedővel, aki a pesti főrabbi barátja, egyben a Pesti Zsidó Iskola vezetésének is tagja. E kapcsolatnak köszönhetően Duncan megismerkedik számos pesti zsidóval. Israel fiát, Philipet az elsők között keresztelkedik meg. Philip egy betegség miatt megszakítja karlsruhei tanulmányait, és visszatér Budapestre, ahol megalapítja az első helyi YMCA (Young Men’s Christian Association – Fiatal Keresztények Egyesülete) csoportot.  Philip betegágyában fekve fiatal gyermekeket tanít, amely nyomán később létrejön a Misszió Iskolája. Több rokonával együtt 1842-ben Israel is megkeresztelkedik. Második fia, Adolf Skóciában folytat tanulmányokat, és később presbiteriánus lelkipásztorrá szentelik.

1842

1843

1843

Az 1843-as egyházszakadást követően a Skót Misszió lelkészei csatlakoznak a Skóciai Szabad Egyház megalapításához. David Octavius Hill ábrázolásában a Szabad Egyház első közgyűlésén John Duncan kipát visel a fején, és éppen egy térképet tanulmányoz. A térkép mellett álló kisfiú nem más, mint Adolf Saphir. Az 1929-es egyházegyesülés során a Skót Misszió újra csatlakozik a Skót Egyházhoz.

1846

1846-ra a Philip Saphir által elkezdett vasárnapi iskolai munka hivatalos kereteket ölt, ahol keresztény, illetve zsidó fiúk és lányok tanulhatnak német nyelven, tandíj fizetése nélkül. A vasárnapi iskola Philip iskolája néven válik ismertté, és létezését nem csupán a kormány, a katolikusok, illetve a zsidó közösségek, hanem sok protestáns hívők is árgus szemekkel nézi.

1846

1847-1857

1847-1857

1852-ben a skót misszionáriusokat kiutasítják az osztrák hatóságok, mivel támogatták a magyar szabadságharcot, így a Missziót helyi vezetők irányítják 1857-ig, amikor egy új misszionárius veheti át ismét a vezetést. A szabadságharcot követően a misszionáriusok visszatérnek Pestre. Mivel a háború során a britek elhagyták az országot, megritkulnak az angol nyelvű istentiszteletek, de az iskola tanulóinak létszáma nő, és virágzik a kiadványterjesztés. A Skót Misszió támogatása jelentősen csökken a városban, melyhez részben Mária Dorottya főhercegnő Budapestről való eltávolítása, majd későbbi halála (1855) is hozzájárul.

1859

Adrian van Andel tiszteletes idejében új erőre kap a Misszió. Elengedhetetlen lépésnek tartja egy olyan gyülekezet létrehozását, amely elkötelezett a Biblián alapuló diakóniai munka iránt, ezért Theodor Biberauerrel együtt német nyelvű istentiszteleteket vezetnek be a Széna téri református templomban és az iskolában. Mivel van Andel nincs felszentelve, nem töltheti be a gyülekezet lelkipásztori tisztségét.

1859

1863

1863

Rudolph König segédlelkészként kezd dolgozni a Pesti Református Egyházmegye lelkipásztora mellett, de ténylegesen független vezetője az újonnan alapított Németajkú Leányegyháznak, amely az elkövetkezendő években az evangéliumi-pietista ébredés központjává válik. Mivel a leányegyház az iskola nagytermét használja a nyilvános istentiszteleti alkalmakra, a gyülekezet a Misszió szerves részévé válik, ami jelentősen közelebb viszi a Missziót ahhoz a célkitűzéséhez, hogy kapcsolatot építsen ki a Magyarországi Református Egyházzal.

1865

Többéves, Magyarországon és Skóciában folytatott tárgyalások nyomán az edinburgh-i Zsidó Bizottság ösztöndíjprogramot indít magyar és cseh hallgatók számára. A Bizottság nem csak abban reménykedik, hogy új lendületet képes adni az MRE-nek, hanem hogy be tudja vonni a egyházat a Zsidó Misszióba is. A magyaroknak nyújtott ösztöndíjprogramot 1863-ban hagyják jóvá, azonban az első hallgató, Balogh Ferenc csak két évvel később utazik el Skóciába Debrecenből. Balogh Ferenc a Skót Egyház Zsinatán is részt vesz, és ott elmondott beszéde nyomán pénzgyűjtés indul a következő évek ösztöndíjas programjára.  

1865

1868

1868

A Misszió megvásárolja a Hold utca 17. szám alatt található földterületet, ahol állandó iskola épülhet a korábban alkalmi jelleggel használt tantermek helyett. Az iskola 1904-ig koedukált, ebben az évben azonban leányiskolává alakul át.

1868

A Misszió megvásárolja a Hold utca 17. szám alatt található földterületet, ahol állandó iskola épülhet a korábban alkalmi jelleggel használt tantermek helyett. Az iskola 1904-ig koedukált, ebben az évben azonban leányiskolává alakul át.

1868

1872

1872

Pestre rendelik Andrew Thomot, hogy segítse Rudolph König munkáját a Misszió iskolai ügyeiben. Thom felismeri, hogy a Missziónak ki kellene lépnie a pesti német szubkultúra kereteiből, és Magyarország egésze felé fordulni; ennek érdekében nagyobb hangsúlyt kezd fektetni a magyar nyelvre. Megkezdődik a hazai missziók első „ébredése” a Magyar Vasárnapi Iskola hálózattal, a YMCA-vel és a YWCA-vel (Young Women’s Christian Association – Fiatal Nők Keresztény Szövetsége), valamint további belmissziói csoportokkal.

1895

Széleskörű tevékenységének köszönhetően a Misszió kezdi kinőni a Hold utcai ingatlant, amelyet 1869 óta használt. James Macdonald Webster javaslatára eladják az épületet, és gyűjtést szerveznek a Misszió új otthonának megépítésére. Az évek során Webster díszdoktori címet kap Debrecen, Budapest, Sárospatak és Pápa magyar református intézményeitől. A terem, ahol napjainkban a gyülekezet istentiszteleteit tartja, 1935-ben róla kapta a nevét.

1895

2006

2006

A Skót Misszió ma nemzetközi gyülekezetként működik, amely megőrizte református identitását, és amelyben nem csupán magyar emberek találtak lelki otthonra, hanem számos, az országunkban tanuló külföldi hallgató, multinacionális vállalatok alkalmazottai, diplomaták és menekültek is.

1863

Rudolph König segédlelkészként kezd dolgozni a Pesti Református Egyházmegye lelkipásztora mellett, de ténylegesen független vezetője az újonnan alapított Németajkú Leányegyháznak, amely az elkövetkezendő években az evangéliumi-pietista ébredés központjává válik. Mivel a leányegyház az iskola nagytermét használja a nyilvános istentiszteleti alkalmakra, a gyülekezet a Misszió szerves részévé válik, ami jelentősen közelebb viszi a Missziót ahhoz a célkitűzéséhez, hogy kapcsolatot építsen ki a Magyarországi Református Egyházzal.

1863

1910-1945

1910

1910

A Misszió tovább növekszik: leányiskola épül a Vörösmarty utcában, amelyben zsidó és keresztény lányok élnek és tanulnak együtt. A Misszió vallási toleranciájával és az oktatás magas színvonalával szerez hírnevet.

1913-1918

A háborús időkben a misszionáriusokat hazahívják, és a missziói munkát magyarok végzik, az iskola épületét azonban a katonaság használja.

1913-1918

1934

1934

A Skót Misszió által megkezdett magvetés országos szinten virágzásnak indul. Számos missziói szervezet jön létre a skót misszionáriusok szolgálatának hatására.

1935

1938-ban George Knight három hét alatt befejezi teológiai tanulmányait, lelkésszé szentelik és megkezdi szolgálatát a Skót misszióban, majd visszatér Glasgow-ba, hogy házasságot kössön Nancy Eadie-vel. Közös budapesti szolgálatukat a mindig nyitva álló paróka ajtó, egy csésze tea mellett tartott keresztyén-zsidó kapcsolatokról szóló beszélgetések, és a Bibliatársulat kapcsán tett utazások jellemezték az egyre nehezedő háborús időkben. A Knight házaspár vendégszeretetét megtapasztaltak közül sokan meg is keresztelkednek.

1935

1939-1945

1939-1945

A Misszió a háború során számos alkalommal nyújt menedéket veszélyben lévő embereknek, lengyel menekültektől kezdve egészen Magyarország miniszterelnöke, majd köztársasági elnöke Tildy Zoltán számára is. Amikor hazarendelik a misszionáriusokat, George Knight családjával együtt távozik, Jane Haining, a Misszió iskolájának skót nevelőnője azonban a maradás mellett dönt. Az iskola az MRE Jó Pásztor elnevezésű missziójával közösen aktívan részt vesz a zsidómentésben. 1944 tavaszán Jane Haininget elhurcolják, az épületet pedig ismét katonák veszik birtokba. Egyes beszámolók szerint a háború végére már az épület valamennyi ablaka betört, és a tető is felújításra szorul. Knight 1946-ban visszatér, azonban 1948-ban államosítják az iskolát.

1946-1989

1946-1980

1946-1980

A kommunizmus ideje alatt nem szolgálhatnak skótok Magyarországon. A hidegháború időszakának feszültségei és korlátozásai ellenére a skót ösztöndíjprogramban korábban részt vevő magyar lelkipásztorok gondoskodnak a Misszió munkájának folytatásáról: heti rendszerességgel tartanak magyar nyelvű, és időnként angol nyelvű istentiszteleteket is. Az MRE szervezeti keretein belül a gyülekezetet a Fasori Református Egyházközség kihelyezett gyülekezetének tekintik. A háborút követően Dobos János folytatja elsőként ily módon a lelkipásztori szolgálatot.

1949

A Skót Misszió, valamint a Brit és Külföldi Bibliatársulat korábbi tevékenységének köszönhetően, beleértve a keresztény szórólapok és irodalom, illetve a Biblia terjesztését, ebben az évben létrejön a Magyar Bibliatársulat.

1949

Napjaink

1991

1991

A rendszerváltás után az 1940-es évek óta először ismét skót lelkész áll szolgálatba: Alison McDonaldot nevezik ki segédlelkésznek Tamás Bertalan tiszteletes mellé. Az ő szolgálati ideje alatt veszi fel a gyülekezet a Szent Kolumbán nevet, hogy meg lehessen különböztetni az országba ekkor érkező egyéb missziói ügynökségektől. Az elnevezés igazán találó, hiszen arra a misszionáriusra utal, aki elvitte az evangélium üzenetét Skóciába.

2002

Tamás Bertalan nyugdíjba vonulását követően, 2000-ben Ken MacKenzie tiszteletest iktatják be. Ő a háború óta az első skót lelkipásztor, aki vezető lelkészként szolgál. Az ő szolgálati ideje alatt nevezik ki Tarr Zoltánt részmunkaidős segédlelkésszé. Ezzel új működési módot vezet be a misszió: a Skót Egyház és az MRE lelkészei közösen szolgálnak a gyülekezetben. A két egyház lelkészeinek együttműködése jól példázza az elmúlt 160 év töretlen szövetségét a missziói munkában, ami a két egyházzal való kapcsolattartás mellett és biztosítja a gyülekezet számára a folytonosságot olyan esetekben, amikor az egyik tisztség éppen betöltetlen.

2002

2006

2006

A Skót Misszió ma nemzetközi gyülekezetként működik, amely megőrizte református identitását, és amelyben nem csupán magyar emberek találtak lelki otthonra, hanem számos, az országunkban tanuló külföldi hallgató, multinacionális vállalatok alkalmazottai, diplomaták és menekültek is.